Повідомна реєстрація колективних договорів

Колективний договір - це нормативно-правовий договір, що укладається на виробничому рівні між роботодавцем і найманими працівниками з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів суб'єктів соціального партнерства.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

Питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції  Юридичного відділу Пустомитівської міської ради.

Для здійснення реєстрації колективного договору одна із сторін колективного договору надає примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

Реєструючий орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Пустомитівської міської ради та періодично оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

Надання методичної і консультативної допомоги здійснюється Юридичним відділом Пустомитівської міської ради  за адресою: вул. М. Грушевського, 46, м. Пустомити, Львівський район, Львівська область, 81100; E-mail: pustomyty_rada@ukr.net.

 

 

РЕЄСТР ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ (ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НИХ)

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Cтрок, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом «Центр надання соціальних послуг» Пустомитівської міської ради

2021-2024 рр.

Уповноважений представник трудового колективу КЗ «Центр надання соціальних послуг» Пустомитівської міської ради

Вих. №54 від 07.04.2021

Вх. №652 від 07.04.2021

№02-03/88 від 16.01.2021р.

№02-08/697 від 19.04.2021р. 

 

Колективний Договір ЦНСП

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пустомитівської міської ради

2021-2022 рр.

Уповноважений представник трудового колективу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пустомитівської міської ради

Вих. №44 від 22.06.2021

Вх. №1576 від 07.07.2021

№02-03/156 від 16.07.2021р.

№02-08/1504  від 27.07.2021р.

 

Колекивний договір ЦПМСД

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради

2021-2024 рр.

Уповноважений представник трудового колективу відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради

Вих. №152 від 07.07.2021

Вх. №1574 від 07.07.2021

№02-03/222 від 20.08.2021р.

№02-08/1802 від 25.08.2021р.

 

Колекивний договір Відділ культури, молоді та спорту

Колективний договір між адміністрацією комунального закладу Пустомитівської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр» та первинною профспілковою організацією комунального закладу Пустомитівської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр»

2021-2025 рр.

Голова профспілки комунального закладу Пустомитівської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр»

Вих. №51 від 12.11.2021

Вх. №2950 від 15.11.2021

№02-03/309 від 19.11.2021р.

№02-08/2580 від 22.11.2021р.

 

Колективний договір ІРЦ

Територіальна угода між відділом освіти Пустомитівської міської ради Львівської області та територіальною організацією профспілки працівників освіти і науки України Пустомитівської міської територіальної громади

2021-2025 рр.

Голова профспілки працівників освіти і науки України Пустомитівської міської територіальної громади

Вих. №12 від 15.11.2021

Вх. №2937 від 15.11.2021

№02-03/308 від 19.11.2021р.

№02-08/2581 від 22.11.2021р.

 

Територіальна угода відділ освіти

Колективний договір укладений між адміністрацією ТзОВ «Науково-виробниче підприємство Тріада» та колективом підприємства

2022-2025 рр.

Уповноважений представник трудового колективу ТзОВ «Науково-виробниче підприємство Тріада»

Вих. №55 від 17.05.2022

Вх. №1118 від 18.05.2022

№02-03/84 від 20.05.2022р.

№02-08/949 від 23.05.2022р.

 

Колективний договір ТзОВ "НВП "Тріада"

Колективний договір укладений між адміністрацією та первинною організацією Профспілки працівників СДЮСШОР «Веслярик»

2022-2025 рр.

Голова первинної організацієї Профспілки працівників СДЮСШОР «Веслярик»

Вх. №1317 від 14.06.2022

№02-03/99 від 17.06.2022р.

№02-08/1108-1 від  24.07.2022

Колективний договір СДЮСШОР "Веслярик"

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом КЗ «Центр надання соціальних послуг» (із змінами та доповненнями)

2021-2024 рр.

Уповноважений представник трудового колективу КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Вих. №38 від 07.03.2023

Вх. №591 від 07.03.2023

№02-03/46 від 17.03.2023р.

№02-08/557 від 29.03.2023р.

 

Колективний договір ЦНСП

Колективний договір між Комунальним некомерційним підприємством Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня» та первинною профспілковою організацією Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня» 

2023

Голова профспілки Комунального некомерційного підприємства Пустомитівської міської ради «Пустомитівська лікарня» 

Вих.№501 від 24.04.2023

Вх. №1025 від 4.04.2023

№02-03/130 від 16.06.2023р.

№02-08/1031 від 21.06.2023р.

Колективний договір КНП Пустомитівська лікарня(ч.1)

Колективний договір КНП Пустомитівська лікарня(ч.2)

 

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом КЗ «Центр надання соціальних послуг» (із змінами та доповненнями)

2021-2024 рр.

Уповноважений представник трудового колективу КЗ «Центр надання соціальних послуг»

Вих. №123 від 11.09.2023

Вх. №1901 від 11.09.2023

 

№02-03/214 від 15.03.2023р.

№02-08/1543 від 22.09.2023р.

 

Колективний договір ЦНСП

Колективний договір та трудовим колективом Комунального підприємства «Пустомитиводоканал» Пустомитівської міської ради

2024-2027 рр.

Уповноважений представник трудового колективу КП «Пустомитиводоканал» Пустомитівської міської ради

Вих. №158 від 12.10.2023

Вх. №2115 від 12.10.2023

№02-03/234 від 20.10.2023р.

№02-08/1767 від 27.10.2023р.

 

Колективний договір Водоканал

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

2022-2027 рр.

Уповноважений представник трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Вих. № 74 від 12.03.2024

Вх. №456 від 12.03.2024р.

№02-03/61 від 15.03.2024р

№02-08/508 від 18.03.2024р.

Колективний договір Центр первинної медико-санітарної допомоги

 

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом Пустомитівського районного відділу профілактичної дезинфекції 2024-2026 рр.

Уповноважений представник трудового колективу   Пустомитівського районного відділу профілактичної дезинфекції

Вих. -

Вх. № 353 від 26.02.2024р.

№02-03/62 від 15.03.2024р.

№02-08/509 від 18.03.2024р.

 

Колективний договір Профдезинфекція

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради 2024- 2027р.р. Уповноважений представник від трудовогоколективу відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради  №02-03/147 від 21.06.2024р.

№02-08/1156

28.06.2024р.

Колекивний договір Відділ культури, молоді та спорту

         

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних