Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  з території Семенівського старостинського округу Пустомитівської міської ради.

Дата: 27.06.2024 14:09
Кількість переглядів: 68

Фото без опису

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Пустомитівська міська рада, 81100, Львівська обл., м.Пустомити, вул.Грушевського, 46.

 

2. Підстава для  проведення   конкурсу

 

Рішення виконавчого комітету Пустомитівської міської ради від 21.06.2024  № 02-03/153 “Про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  з території Семенівського старостинського округу Пустомитівської міської ради ”.

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

3.1. Місце: 81100, Львівська обл., м.Пустомити, вул.Грушевського, 46, третій поверх, конференц-зал каб. №302 Пустомитівської міської ради.

3.2. Дата: 30 липня 2024 року.

3.3. Час: 10 год. 00 хв.

3.4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів: Беднарська Ірина Володимирівна – провідний спеціаліст (еколог) Пустомитівської міської ради, тел. 0673460357, на e-mаil: pustomyty.rada.kb@gmail.com.

 

            4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

  1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
  2. Достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів.
  3. Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів. Наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення.
  4. Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів. Забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках.
  5. Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту. Забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту.
  6. Щоденний медичний огляд водіїв. Проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі.
  7. Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів. На транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів.
  8. Транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів повинні відповідати рівню екологічних норм (євро-4).
  9. Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів. Наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів.
  10. Створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.
  11. Дотримання графіка надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів у Семенівському старостинському окрузі Пустомитівської міської ради  в світлу пору дня з 9-00 год до 18-00 год.
  12. Наявність інвестиційної програми (програми капітальних витрат) розвитку підприємства, включаючи заходи щодо підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, в тому числі придбання сучасної спецтехніки, контейнерів для збору твердих та великогабаритних побутових відходів, впровадження роздільного збирання побутових відходів, тощо.                                                          Готовність облаштувати контейнерні майданчики для розміщення контейнерів об´ємом 1,1 м3  (в кількості – 3 шт.) відповідно  до Розділу II. Санітарного очищення територій населених місць «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», що затверджені наказом МОЗ України 17.03.2011 № 145, контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами та огорожею, майданчики закритого типу та на чіпи.                  
  1. Наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог чинних стандартів, нормативів, норм та правил.
  2. Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Очікуваний (прогнозований) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів

            5.1 Послуги поводження з побутовими  відходами (збирання, зберігання, вивезення та захоронення) для всіх категорій споживачів –  2051  грн.т.

 

6. Орієнтована дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

            Дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів з 01 жовтня 2024 року.

            7.  Проєкти договорів

          Додаток до Конкурсної документації на визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів  з території Семенівського старостинського округу.

Пустомитівської міської ради.

 

8. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу:

  1. Заява на участь у конкурсі, яка містить відомості про підприємство (учасника

конкурсу):

   1. номер та назва об’єкта конкурсу;
   2. найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;
   3. ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);
   4. місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

   1. Довідка-розрахунок про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;
   2. Довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення;
   3. Копії свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;
   4. Копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення;
   5. Довідка про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг;
   6. Довідка про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках.
   7. Довідка про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;
   8. Договір про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;
   9. Копія наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;
   10. Договір про медичне обслуговування;
   11. Копію наказу на прийняття у штат медичного працівника;
   12. Довідку про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
   13. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючий договір про надання в оренду таких транспортних засобів;
   14. Довідка про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів;
   15. Довідка про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг;
   16. Довідка про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на обєкті;
   17. Запропоновані тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку;
   18. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
   19. Копія Статуту підприємства;
   20. Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період;
   21. Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами (станом на момент подачі конкурсної документації);
   22. Інформація про обсяги надання послуг зі збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік та досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
   23. Копію ліцензії на право здійснення збору і вивозу побутових відходів (надається у випадку введення обов’язкового ліцензування).
 1. Вимоги до конкурсних пропозицій:

               9.1   Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

          9.2 Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

   9.3 Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати їх отримання в журналі обліку конкурсних пропозицій, про що повідомляється учасникам конкурсу на їх адреси електронної пошти, із зазначенням дати та порядкового номера реєстрації їх пропозицій.

  1. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.
  2. У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.
  3. У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.
  4. Інформація, подана учасником конкурсу в заяві, перевіряється організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати реєстрації конкурсної пропозиції в журналі обліку.

У разі зазначення учасником конкурсу недостовірної інформації в заяві така заява та конкурсні пропозиції відхиляються, про що організатор конкурсу повідомляє учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення заяви на його адресу електронної пошти. Повторне подання заяви учасником конкурсу, заяву якого відхилено, протягом строку подання конкурсних пропозицій не допускається.

  1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених Конкурсною документацією.
  2. У разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.
  3. У разі відмови учасника конкурсу надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій Конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.
  4. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.
  5. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.
  6. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
 1. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

 

  1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
  2. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення надає письмове роз’яснення на запит учасника конкурсу.
  3. У разі проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом 3 (трьох) робочих днів усім учасникам конкурсу.
  4. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом З (трьох) робочих днів.
  5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження та/або зміну місця, дати та часу проведення конкурсу. Про таке рішення організатор конкурсу повинен повідомити всім учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно- комунікаційних систем не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення конкурсу, зазначеними в конкурсній документації, та оприлюднити повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.
  6. Строк подання конкурсних пропозицій може бути продовжено на 7 (сім) робочих днів.
 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

  1. Конкурсна пропозиція подається особисто згідно пункту 9.1.
  2. Місце подання конкурсних пропозицій: Львівська обл., м.Пустомити, вул.Михайла Грушевського, 46, кабінет   №116 Пустомитівської міської ради.
  3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 9 год. 30 хв. 29 липня 2024 року.
  4. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.
  5. Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати їх отримання в журналі обліку конкурсних пропозицій, про що повідомляється учасникам конкурсу на їх адреси електронної пошти, із зазначенням дати та порядкового номера реєстрації їх пропозицій.
  6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.
  7. У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.
  8. У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.
 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 

  1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 30 липня 2024 року за адресою: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Михайла Грушевського, 46, у конференц-залі каб. №302.
  2. Головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує присутнім інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, про наявні матеріали і документи конкурсних пропозицій та запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів за об’єктом конкурсу.

Конкурсна комісія перевіряє наявність документів, подання яких передбачено конкурсною документацією.

  1. У разі присутності учасників конкурсу на засіданні конкурсна комісія під час розгляду конкурсних пропозицій може звернутися до них за роз’ясненням щодо змісту їх пропозицій, провести консультації з окремими учасниками.
  2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції з однієї з таких причин:
 • конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачений конкурсною документацією;
 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 • учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

У рішенні про відхилення конкурсних пропозицій зазначається перелік учасників, конкурсні пропозиції яких були відхилені, та обґрунтування причин відхилення, і протягом п’яти робочих днів затверджується організатором конкурсу.

  1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу конкурс оголошується повторно протягом місяця.
  2. До участі у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями організатор конкурсу допускає учасників конкурсу (суб’єкти господарювання - юридичні особи), якого представляє керівник підприємства.

У разі, якщо учасника конкурсу представляє інша уповноважена ним особа, необхідно надати оформлену згідно з вимогами чинного законодавства довіреність на представництво інтересів та право підпису документів від імені учасника конкурсу, копію документа, який підтверджує повноваження керівника на підпис такої довіреності, а також мати при собі оригінал документа що засвідчує його особу.

Копії документів, які засвідчують особу представника учасника конкурсу повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

 1. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:
  1. неподання конкурсних пропозицій;
  2. відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених абзацом другим-четвертим пункту 26 Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів №918 від 25.08.2023р.
  3. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, зазначаються причини, передбачені абзацами другим або третім пункту 26 Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів №918 від 25.08.2023р.

Протягом 10 робочих днів організатор конкурсу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про дату, час та місце проведення повторного конкурсу та розміщує конкурсну документацію згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів №918 від 25 серпня 2023р.

  1. Переможцем (переможцями) конкурсу визначається його учасник або декілька учасників, що відповідає (відповідають) кваліфікаційним вимогам, за результатами розгляду конкурсних пропозицій.
  2. У разі визначення органом місцевого самоврядування адміністратора послуги з управління побутовими відходами визначаються переможці за відповідними об’єктами, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають найменші запропоновані розрахункові тарифи на збирання та перевезення побутових відходів.

Якщо декілька учасників конкурсу, які відповідають кваліфікаційним вимогам, мають однакові найменші запропоновані розрахункові тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, переможцем визначається учасник конкурсу, який має більше переваг за основними кваліфікаційними вимогами.

  1. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.
  2. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим, членами конкурсної комісії та її секретарем.
  3. Організатор конкурсу протягом 10 робочих днів від дати надходження протоколу конкурсної комісії приймає рішення про результати конкурсу.
  4. Рішення про результати конкурсу та протокол засідання конкурсної комісії організатор конкурсу опубліковує на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
  5. У рішенні про визначення переможця (переможців) конкурсу зазначається строк, протягом якого переможець (переможці) має (мають) право здійснювати операції із збирання та перевезення побутових відходів і який становить п'ять років з дати укладення договору на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.
  6. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і конкурсною комісією прийнято рішення щодо визначення його переможцем конкурсу або у випадку прийняття конкурсною комісією рішення про відхилення конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу, крім одного, строк, на який він визначається переможцем конкурсу повинен становити 12 місяців, після чого організатором конкурсу проводиться новий конкурс.
  7. Організатором конкурсу протягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу встановлюються запропоновані у його (їх) конкурсній пропозиції тарифи на збирання та перевезення побутових відходів та укладається договір на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів з:

переможцем конкурсу згідно з примірним договором, передбаченим Порядком проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918.

Коригування тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, встановлених за результатами конкурсу, здійснюється не раніше трьох місяців з дати встановлення.

 1. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками конкурсу не призведе до відхилення їх конкурсних пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням конкурсних пропозицій та не впливають на зміст конкурсних пропозицій, а саме технічні помилки та описки.

 1. Характеристика об’єктів конкурсу

Послуги надають у межах території Пустомитівської міської ради, а саме у  Семенівському старостинському округу :

- площа території Семенівського старостинського округу Пустомитівської міської ради – 2500 га;

- 5 багатоквартирних будинки - в яких проживає 126 осіб, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами – 0, жоден з яких не обладнаний сміттєпроводами;

- загальна  кількість одноквартирних будинків - 902 будинків, в яких проживає 2304 осіб;

- 833 будинки обладнані централізованим газопостачанням та індивідуальним опаленням,

-735 будинків обладнані централізованим водопостачанням, 833 будинків обладнано вигрібними ямами;

- на вулицях серед одноквартирних житлових будинків встановлено контейнерів об´ємом 0,12 м3 – 328 шт., об´ємом 0,24 м3 – 10 шт;

- на території Семенівського старостинського округу діє 15 підприємств, 3 бюджетні установи та організації, 13 фізичних особи – підприємці;

- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3 суб’єкт серед підприємств, установ і організацій знаходиться у будівлях, обладнаних централізованими газопостачанням, водопостачанням і каналізацією, а також індивідуальним опаленням;

- біля підприємств, установ і організацій встановлено 3 контейнери об’ємом 1,1 м3 на 3 контейнерних майданчиках;

- кількість вулиць – 17;

- протяжність доріг 12,5 км, із них з твердим покриттям – 9  км;

- середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів –  500 км.

Норми надання послуг з поводження з побутовими відходами на території  Пустомитівської міської ради затверджені рішенням виконавчого комітету від 21.02.2020 №02-03/13 (згідно додатку).

Передбачається контейнерна система надання послуг, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів, зібраних в контейнери, на об’єкти відновлення чи видалення.


 

 

 

16.     КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

Основні кваліфікаційні вимоги

 

1.

Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення певного виду побутових відходів

Достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується: довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу; довідкою- характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копіями свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

25

       
 

 

2.

Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів

Наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

15

 

 

3.

Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів

Забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках

Перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

10

4.

Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту

Забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту.

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

5

5.

Щоденний медичний огляд водіїв

Проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується :

договором про медичне обслуговування;

копією наказу на прийняття у штат медичного працівника;

перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв.

5

Додаткові кваліфікаційні вимоги

6.

Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів

На транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів.

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, обладнаних пристроями автоматизованого геоінформаційного контролю

5

7.

Відповідність встановленому

 

 

 

 

 

організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів

Транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм

10

8

Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний

 
 

 

Транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів.

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску.

 

5

9.

Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна

Наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів

5

10.

Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів

Наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг

Перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття контейнерів

10

11.

Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

Учасник конкурсу згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

5

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керуючий справами виконавчий комітету                    Микола Чумак

 

 

 

Додаток ПРОЄКТ ДОГОВОРУ  

                                 до Конкурсної документації на визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів з території Семенівського старостинського округу  Пустомитівської міської ради

 


між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на
здійснення
операцій із збирання та перевезення побутових відходів

_______________________________

(найменування населеного пункту)

_____ ___________ ___ р.

 

                                                                                                                                             

(найменування організатора конкурсу)

в особі                                                                                                                                           

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

                                                                                                                                                       ,

що діє на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про управління відходами” (далі - замовник), з однієї сторони, і             

                                                                                                                                                      

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуги)

в особі                                                                                                                                            ,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі                                                                                                                         ,

(назва документа, дата і номер)

затвердженого                                                                                                                             

(найменування органу)

(далі - виконавець), з іншої сторони, відповідно до рішення (розпорядження) від _______ № ___________

                                                                                                                                                      

(найменування організатора конкурсу)

уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати послугу із збирання та перевезення побутових відходів (далі - послуга) відповідної якості згідно з графіком на території                                        

                                                                                                                                                      

(найменування відповідного населеного пункту чи його частини,

                                                                                                                                                      

визначеної об’єктом конкурсу)

та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, затверджених           

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження правил благоустрою)

з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених  

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження регіонального та

                                                                                                                                                       ,

місцевого планів управління відходами)

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором.

 

2. Характеристика об’єкта конкурсу:

1)                                                                                                                                          

(вид (види) побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування норми надання

                                                                                                                                                       ;

послуги з управління  побутовими відходами, обсяг збирання та перевезення побутових відходів)

2)                                                                                                                                          

(розміри та межі певної території, на якій здійснюватиметься збирання

                                                                                                                                                       ;

та перевезення побутових відходів)

3) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

                                                                                                                                                      

(багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                      

(одноквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                       ;

(підприємства, установи та організації: загальна кількість, перелік та їх місцезнаходження, кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів)

4)                                                                                                                                           ;

(місцезнаходження об’єктів управління побутовими відходами (об’єкти відновлення та видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо), куди необхідно перевозити відповідний вид побутових відходів згідно
з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами)

5)                                                                                                                                           .

(система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна система; контейнерна система; пункт роздільного збирання (зокрема мобільний);
за заявкою)

Надання послуги за видами побутових відходів

3. Виконавець надає послугу з управління                                                                     

(змішаними, роздільно зібраними,

                                                                                                        побутовими відходами.

                 великогабаритними, ремонтними)

 

4. Послуга надається виконавцем за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):

Вид побутових відходів

Контейнерна система

Безконтейнерна система

Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний)

За заявкою

1. Змішані відходи

 

 

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

х

х

х

паперу, картону

 

 

 

 

скла

 

 

 

 

пластику

 

 

 

 

деревини

 

 

 

 

текстилю

 

 

 

 

металу

 

 

 

 

упаковки

 

 

 

 

біовідходи

 

 

 

 

відходи зелених насаджень

 

 

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

 

 

 

відходи батарей та акумуляторів

 

 

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

 

 

 

3. Великогабаритні відходи

 

 

 

 

4. Ремонтні відходи

 

 

 

 

5. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:

Вид побутових відходів

Кількість контейнерів, одиниць

Місткість контейнера,
куб. метрів

Власник контейнера

1. Змішані відходи

 

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

х

х

паперу, картону

 

 

 

скла

 

 

 

пластику

 

 

 

деревини

 

 

 

текстилю

 

 

 

металу

 

 

 

упаковки

 

 

 

біовідходи

 

 

 

відходи зелених насаджень

 

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

 

 

відходи батарей та акумуляторів

 

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

 

 

3. Великогабаритні відходи

 

 

 

4. Ремонтні відходи

 

 

 

6. Графік та контакти для замовлення перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:

Вид побутових відходів

Графік та час перевезення зібраних побутових відходів

Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)

Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою

1. Змішані відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

х

х

паперу, картону

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

скла

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

пластику

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

деревини

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

текстилю

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

металу

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

упаковки

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

біовідходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи зелених насаджень

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи батарей та акумуляторів

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

3. Великогабаритні відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

4. Ремонтні відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

 

 

 

Вимоги до якості послуги

7. Критеріями якості надання послуги є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

Права та обов’язки замовника і виконавця

8. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуги відповідної якості та згідно з графіком збирання та перевезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання інформації про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України Про управління відходами;

4) змінювати обсяг надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

5) отримувати від виконавця інформацію про споживачів послуги, що мають пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення, облік стану оплати та заборгованості, претензійно-позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами.

9. Замовник зобов’язується:

1) погоджувати графіки збирання та перевезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) приймати в установленому порядку рішення щодо встановлення чи зміну середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затверджувати норми надання послуги з управління побутовими відходами, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії місцевих нормативно-правових актів про відходи, повідомляти про зміни до них;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуги та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства самоврядний контроль щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

10. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на збирання та перевезення побутових відходів для подальшого встановлення чи зміни середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, зокрема у разі зміни обсягу надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

2) розробити норми надання послуги та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовнику про неналежний стан проїзної частини автомобільних доріг чи вулиць, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) подавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи транспортних засобів спеціального призначення на наявних маршрутах;

5) вносити пропозиції замовнику щодо функціонування системи управління побутовими відходами;

6) звертатись до замовника щодо здійснення ним самоврядного контролю в частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

11. Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника та погодженого замовником графіка надання послуги;

2) укладати договори із суб’єктами господарювання на виконання окремих операцій з відновлення та видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою території населеного пункту з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами;

3) укладати договори із споживачами про надання послуги з управління побутовими відходами;

4) розробити графік збирання та перевезення побутових відходів та погодити його із замовником;

5) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

6) забезпечувати допуск до надання послуги працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

7) здійснювати надання послуги за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

8) подавати замовнику інформацію про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України Про управління відходами.

Ціна та порядок оплати послуги

12. Згідно з рішенням                                                                                                        

(назва органу місцевого самоврядування)

від ___ __________ 20__ р. № ______ тариф на послугу становить:

 

Вид побутових відходів

Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень за 1 тонну

1. Змішані відходи

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

паперу, картону

 

скла

 

пластику

 

деревини

 

текстилю

 

металу

 

упаковки

 

біовідходи

 

відходи зелених насаджень

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

відходи батарей та акумуляторів

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

3. Великогабаритні відходи

 

4. Ремонтні відходи

 

Відповідальність сторін за порушення договору

13. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порядок і умови внесення змін до договору

14. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

15. У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

16. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

17. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження
його дії та розірвання

18. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до __________.

Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін.

19. У разі недотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів (за винятком наслідків форс-мажорних обставин), погодженого з органом місцевого самоврядування, невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, місцевих нормативно-правових актів замовника договір може бути достроково розірвано у судовому порядку.

20. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послугу на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 4 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

21. Спори та розбіжності за договором між сторонами, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

22. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий  у виконавця.

Реквізити і підписи сторін

Замовник

Виконавець

_______________________________

(найменування організатора конкурсу)

_____________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_______________________________

(ідентифікаційний код юридичної

особи згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців*)

місцезнаходження _______________
_______________________________

місцезнаходження__________________________________________________________

номер телефону _________________

адреса електронної пошти ________

_______________________________

поточний рахунок _____________________

у ___________________________________,

МФО________________________________

номер телефону_______________________

 

офіційний веб-сайт ____________________

 

_______________________________

(найменування посади)

______________________________

(найменування посади)

 

 

__________
(підпис)

___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

__________
(підпис)

___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних